banner52

banner41

banner34

banner51

banner36
25 Mayıs 2016 Çarşamba

O kavşağa tedbir kararı

Belediye'ye yeni personel alımları başladı

Çerkezköy Belediyesi kadrolarında eksik bulunan birimlere takviye yapma amacı ile yeni personel alımı için müracaatlar başladı.

Belediye'ye yeni personel alımları başladı

ZABITA VE İTFAİYE'YE TAKVİYE YAPILACAK

Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Amirliği birimlerinde eksik kadro bulunduğunu ve bu yüzden personel takviyesi yapılacağını belirten Çerkezköy Belediyesi Personel Müdürlüğü yetkilileri "Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye birimlerinde açık bulunan kadroları doldurmak için personel alımları başvuruları başlamış bulunmakta.

Zabıta Müdürlüğümüzde görev yapan memur sayısı şu anda 14 kişi. Bu birime 9 personel ilavesi yapılacak ve yeni yapılacak olan alımlar ile birlikte zabıta personeli sayısı 23'e çıkartılacak. Zabıta olmak isteyen ve gerekli şartları taşıyan vatandaşlarımızın başvuruları 5 Eylül tarihine kadar sürecek ve bu tarihten sonra değerlendirme ile sınav süreci başlayacak.

İtfaiye Müdürlüğü için ise alınacak personel sayısı 10 kişi. Bu alımlar ile birlikte İtfaiye birimimizdeki personel sayımız 20'ye çıkartılmış olacak" şeklinde açıklamada bulundular.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN ŞARTLAR NELER?

ADAYLARDA BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Lise veya Dengi Okul mezunu, İki Yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunu ve 4 Yıllık Yüksek Okul Mezunu olmak

b) Sınav günü itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak.

c) Askerlik hizmetini yapmış ya da tecilli olmak

d) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespiti Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde yapılacaktır.)

e) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak. (Sağlık Kurulu Raporu istenir.)

f) B sınıfı ehliyeti olanlar ve bilgisayar sertifikası olanlar tercih edilecektir.

g) KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2004 ve sonrası sınavlarına girmiş ve sınavdan en az 60 puan ve üzeri almış olmak,

h) Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 9 adet Zabıta Memuru boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sözlü sınava çağrılacak olup, sözlü sınava çağrılacak memur adaylarının listesi Başkanlığımız Internet sitesinde yayınlanacaktır.

SINAVA BAŞVURU YERİ VE SAATİ:

Başvurular, Çerkezköy Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Belediye Hizmet Binası 3. kat) şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 20 Ağustos 2007 tarihinde başlayıp 05 Eylül 2007 tarihinde sona erecektir.

Sınava başvuru süresi 15 gündür.

20 Eylül 2007 günü Belediye Hizmet Binası'nda (Meclis Salonu) Saat:10:00’da sözlü sınavı yapılacaktır. Çağrılan adayların sınavları 20 Eylül 2007 günü bitirilemediği takdirde 21-22 Eylül 2007 tarihlerinde sınava devam edilecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden alınacak iş talep formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı birşekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.( İş talep formu www.cerkezkoy.bel.tr adresinden de alınabilir.)    

                  1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi
2- T.C.kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı sureti
3- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf
4- Olanların B Sınıfı Ehliyet ve bilgisayar sertifikası 
5- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi aslı veya tasdikli sureti
6- Sabıka kaydının olmadığına dair beyanı
7- Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı
8- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı
SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar (Lise ve Dengi Okul Mezunu 15 kişi, İki Yıllık Meslek Yüksek Okulu 9 kişi, Dört Yıllık Yüksekokul mezunu 3 kişi)  aday sınava çağırılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (www.cerkezkoy.bel.tr ) internet sitesinde yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecek ve sınava giriş belgeleri imza karşılığında Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden alınacaktır. Sözlü sınava girmeden önce Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvurmak suretiyle boy ve kilo tespiti yaptırılacaktır. Boy ve kilo tespiti yaptırmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda bu belgelerle ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI: (Sözlü sınav konuları)

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşur.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Başvuran adaylar, 20 Eylül 2007 günü Belediye hizmet binasında, saat 10:00’ da, sözlü sınavına tabi tutulacaklardır. Sözlü sınavda (a), (b), (c), (d) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı yapılacak değerlendirme sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekir. Sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasının (Kurum sınavı başarı puanının) %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu belirlenir. Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve Belediyemiz internet (www.cerkezkoy.bel.tr) adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, sınav sonucu kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilecektir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenir. Asil adaylardan 15 gün içerisinde göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN ŞARTLAR NELER?

21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15-16 ıncı ve 17 inci maddesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin genel şartlarını taşımak koşulu ile, Belediyemizde boş bulunan Aşağıda Ünvan, Derece, Sınıfı ve Sayıları belirtilen İtfaiye Eri Memuru Kadrolarına, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

ADAYLARDA BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Lise veya Dengi Okul mezunu ve İki Yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak. b) Sağlık açısından kapalı mekan dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak. Kişinin beyanı esas alınacaktır. Kazanan adaylardan ayrıca Resmi Kurumlardan alınan doktor raporu istenecektir.

c) Sınav günü itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak.

d) Askerlik hizmetini yapmış ya da tecilli olmak

e) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla  olmak kaydı ile erkeklerde  en az 1,67 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.(Boy ve kilo tespiti Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde yapılacaktır.) f) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak.(Sağlık Kurulu Raporu istenir.)

g) Ağır vasıta (E) sınıfı ehliyeti olanlar tercih edilecektir.

h) KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)  2004 ve sonrası sınavlarına girmiş ve sınavdan en az  60 puan ve  üzeri  almış olmak,

i) Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 10 adet İtfaiye Eri boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sözlü sınava çağrılacak olup, sözlü sınava çağrılacak memur adaylarının listesi Başkanlığımız Internet sitesinde yayınlanacaktır.

SINAVA BAŞVURU YERİ VE SAATİ:

Başvurular, Çerkezköy Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Belediye Hizmet Binası 3. kat) şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 27 Ağustos 2007 tarihinde başlayıp 10 Eylül 2007 Pazartesi günü mesai bitimine kadar devam edecektir.

Sınava başvuru süresi 15 gündür.

01 Ekim 2007 Pazartesi günü Belediye Hizmet Binasında (Meclis Salonu) Saat:10:00’da sözlü sınav yapılacaktır. Sınava çağrılan adayların sınavları 01 Ekim 2007 Pazartesi günü bitirilemediği takdirde 02.10.2007 ve 03.10.2007 tarihlerinde sınava devam edilecektir.   

   BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacak iş talep formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.( İş talep formu www.cerkezkoy.bel.tr adresinden de alınabilir.)     

                 1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi

2- T.C.kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı sureti

3- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf

4- Olanların Ağır vasıta E Sınıfı Ehliyetleri 

5- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi aslı veya tasdikli sureti

6- Adli Sicil Belgesi

7- Askerlik durum belgesi

8- Tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Kurul Raporu (Sağlık açısından kapalı mekan- dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmadığına dair raporda, alınan Sağlık Kurulu Raporunda belirtilecektir.) 5, 6, 7 ve 8. bentlerindeki belgeler sözlü sınavı kazanan adaylar getirecektir.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar (Lise ve Dengi Okul Mezunu 24 kişi, İki Yıllık Meslek Yüksek Okulu 6 kişi)  aday sınava çağırılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (www.cerkezkoy.bel.tr ) internet sitesinde yayınlanacaktır.Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecek ve sınava giriş belgeleri İmza karşılığında Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. Sözlü sınava girmeden önce Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvurmak suretiyle boy ve kilo tespiti yaptırılacaktır. Boy ve Kilo Tespiti yaptırmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda bu belgelerle ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI: (Sözlü sınav konuları)

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşur.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Başvuran adaylar, 01 Ekim 2007 günü Belediye Hizmet Binası'nda, saat 10:00’ da, sözlü sınavına tabi tutulacaklardır. Sözlü sınavda (a), (b), (c), (d) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı yapılacak değerlendirme sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekir. Sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasının (Kurum sınavı başarı puanının)%50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu belirlenir. Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve Belediyemiz internet (www.cerkezkoy.bel.tr) adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, sınav sonucu kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilecektir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenir. Asil adaylardan 15 gün içerisinde göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.  

YORUM YAZ

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 22 yorum mevcut

  • MEHMET ERKAN DEMİR 12 ay önce yorumlandı

   uzman çvş olarak görev yaptayim. haklarimizin olmasindan dolayi belediye de adami olan varsa zabita olabiliyor tl iş yapan varsa arasin konuşalim. 0536 060 3530

  • birisi 2 yıl önce yorumlandı

   allah sizi kahretsin tedavülden kalkmış haberlerin hala sitede ne işi var.

  • ali akcil 2 yıl önce yorumlandı

   tsk da bes yil uzm cvs olarak calistim 2013 kpss den 67 puan aldim 2008 de kendi istegimle ayrildin,acik ogretime kayit olucam silahli ögg kimligim var aciktan atama ile atanmak istiyorum 0505 778 9034

  • ahmet 2 yıl önce yorumlandı

   anlamadım itfayenasılolacak şöferim e ehliyetimvar iyişöferim

  • seray söyler 3 yıl önce yorumlandı

   bu iş ilanları 2013 e mi ait lütfen biri yazsın

  TÜM YORUMLAR
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Ücretli Park (Tek-Park) uygulamasını nasıl buluyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  SAYFALAR
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV