banner57

Müjdat Güler; Tüm sorunları çözeceğim

Demokrat Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Müjdat Güler, yarın yapılacak olan seçimlerde Tekirdağ'dan Milletvekili seçildiği takdirde Çerkezköy'ün ve bölgenin tüm sorunlarının takipçisi olacağını belirterek, "Sizlere söz veriyorum, Tekirdağ ve ilçeleri için çalışacağım. Çok farklı bir Milletvekili olacağım" dedi.

Müjdat Güler; Tüm sorunları çözeceğim

Milletvekili olduğu takdirde kendisinin sürekli Tekirdağ ve ilçeleri ile irtibat halinde olacağını, irtibat büroları kuracağını belirten DP Adayı Müjdat Güler, "Benim para, pul, mevki ile işim yok. Ben 37 yaşında 3 bin kişinin çalıştığı şirketler topluluğunun sahibiyim. Ben, sadece bölgemiz halkına hizmet etmek için sizden Milletvekilliği Adaylığıma destek istiyorum" dedi. Demokrat Parti İlçe Başkanı Ali Çolakoğlu da Çerkezköylü seçmenlere seslenerek, "Partimizin baraj sorunu diye bir sorunu yoktur. Çerkezköy halkından, seçmeninden oylarını şaha kalkan kırata vermelerini istiyorum. Kırata vurulacak her mühür, Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh geleceğine vurulmuş olacaktır" dedi.

Anavatan Partisi İlçe eski Başkanı Asuman Azak, ANAP İlçe Başkanı Tuncay Üstünol, DP İlçe Başkanı Ali Çolakoğlu ve DP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Danyeli ile birlikte Çerkezköy'deki esnafı dolaşan DP Adayı Müjdat Güler, Ankara'ya gitmek için destek istedi.

Milletvekili olduğu zaman yapacağı icraatları da anlatan DP Adayı Müjdat Güler, şunları söyledi: "Ülkemiz yeni bir seçime gidiyor. Ülkemizi beş yıl boyunca yönetecek partiyi ve yöneticilerimizi seçeceğiz. Bu seçimlerin milletimize ve bölgemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu seçimlerde DP Tekirdağ Milletvekili Adayıyım.

DP'YE OY VERMEYE DAVET EDİYORUM

Sizleri, 61 yıldır milletimize hizmet eden DP'ye oy vermeye davet ediyorum. Bugünkü siyasi yapıya baktığımızda ülkeye hizmet getirmekte aciz kalan partilerin hepimizin müştereği olan değerlerimizi kullanarak siyaset yaptıklarını görüyoruz. Oysaki dinimiz de Cumhuriyet de laiklik de milletimizin ortak değerleridir ve DP, oy kazanmak amacıyla bu değerleri kullanmayacaktır. Bu değerleri kullanmak ülkeyi germektedir. DP, ülkemizi germeyecek, halkımızı kaynaştıracaktır. DP, değerlerimiz üzerinden değil, hizmetler üzerinden siyaset yapacaktır. DP iktidarında Türkiye yeni yatırımlarla yeniden şaha kalkacak; Menderes, Demirel ve Özal dönemleriyle karşılaştırılabilecek altın bir dönem yaşayacaktır.

TARIMIN ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNU YOK

Sevgili Tekirdağlılar; Ülkemiz özellikle son beş yılda tarım sektöründe ciddi bir tasfiye yaşamaktadır. AKP iktidarı, köylümüzü tasfiye edilmesi gereken bir kesim olarak görmektedir. Her yıl bir milyonun üzerinde çiftçimiz tarlasını, bağını, bahçesini ve ormanını bırakmakta, büyük şehirlere, yokluğa ve yoksulluğa koşmaktadır.

Oysa Türk tarımının çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. DP iktidarında girdi maliyetlerini dünyadaki fiyatlarla rekabet edebilir hâle getireceğiz ve destekleri buna göre ayarlayacağız. Çiftçimiz yeniden emeğinin karşılığını alabilir hâle gelecektir. Aynı zamanda tarıma dayalı ihracat desteklenerek çiftçimize ek gelir temin edilecektir.

Örneğin, ay çiçeğinde, Türkiye, ürettiğinden fazlasını ithal eder hâle gelmiştir. Yapılan üretimden elde edilen gelirden ne çiftçimiz ne sanayicimiz memnundur. Trakya'da 200'ün üzerinde ay çiçek yağı fabrikası kapalıdır. Bugün ay çiçeği üreticimizin ve yağ sanayicimizin Ukrayna, Rusya, Arjantin ve Bulgaristan'daki rakipleriyle rekabet etmesi mümkün değildir. Bir ülkedeki çiftçi mazotu 0.50 Amerikan dolarından alırsa, (yaklaşık 65 YKR) Türkiye'deki çiftçimiz 2 YTL'den alırsa ürün maliyeti nasıl aynı olur? Tabii ki Türkiye'de ürünü pahalıya mal ederiz. DP, çiftçimize renkli mazotla yakıtta, gübrede, tohumda ve ilaçta dünya ile rekabet edebilir girdi maliyetleri sağlayacaktır.

Buğdayda, üzümde, zeytinde ve meyve sebze de çiftçimiz biraz önce bahsettiğim yaklaşımla dünya ile rekabet edebilir hâle gelecektir. Emeğinin karşılığını alacaktır.

MAKTA SİSTEMİ GELECEK

Hemşehrilerim, AKP iktidarı çıkarmış olduğu yönetmelikle, bölgemizdeki ormanlık alanları baltalıktan koruya çevirmiştir. Bununla beraber, ormanla bütünleşmiş köylümüzün yararlandığı makta sistemi de işlevini yitirmiş oldu. AKP, köylümüzü ormanın düşmanı gibi görmektedir. DP iktidarında bu politika hızla değiştirilecek ve makta sistemi yeniden reforma tabi tutularak hayata geçirilecektir. Ormanlar ülkemiz için gider kapısı olmaktan, orman köylümüz de ülkemizin en yoksul kesimi olmaktan çıkarılacaktır.

Ormanlardan gelir elde etme konusunda başarılı çalışmalar yapan Hollanda, İsviçre ve (son dönemlerde) Bulgaristan gibi ülkelerin deneyimlerinden yararlanılarak, ülkemize ve bölgemize gelir kazandırırken insanımızı zenginleştireceğiz. İlaç ve kozmetik sanayinin hammaddesi olan aromatik orman bitkileri ekimini teşvik edecek ve köylümüzü bilgilendireceğiz. Orman ve av turizmini destekleyen politikalar geliştireceğiz. Özellikle Malkara ve çevresinde yoğunlaşan hayvancılığımızı ve süt üretimini destekleyerek, ürün maliyetini düşürecek ve süt kalitesinin arttırılmasını hedefleyeceğiz.

KOBİ'LER DESTEKLENECEK

DP iktidara geldiğinde, ülkemizin bel kemiği olan esnaf ve sanatkârımızın durumunu iyileştirici ve önünü açan politikalar izleyecektir.

KOBİ Bakanlığı kurularak esnafımızın ve küçük-orta ölçekli üreticilerimizin sorunlarıyla yakından ilgileneceğiz. Ülkemizde işletmelerin %99?u KOBİ'dir. Ülkemizdeki istihdamın % 56'sı KOBİ'ler tarafından yapılmaktadır. Fakat ne yazık ki ihracatımızın sadece % 8'i KOBİ'ler tarafından yapılırken, ülkemizde kullandırılan kredilerin ancak % 4'nü KOBİ'ler kullanmaktadır.

Bu tablo, tamamen değiştirilecektir. KOBİ'lerin büyük sermayenin altında ezilmemesi sağlanacaktır. Esnafımıza uygun maliyetli kredilendirmeler yapılacaktır.

Bölgemiz devletimiz tarafından uygulanmakta olan bölgesel teşviklendirme sisteminden zarar görmektedir. Lüleburgaz ve Vize, elektriğinin kw saatini 70.000 TL den kullanırken Saray, Malkara ve Hayrabolu'da elektriğin kw saati 140.000 TL'dir. Kırklareli'nde kurulan bir tesis uzun yıllar kurumlar vergisi muafiyeti alabilirken Tekirdağ'da yatırımcıya hiçbir avantaj sağlanmamaktadır. Bu şartlar altında yatırımcı, doğal olarak, yatırımını kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki şehirlere kaydırmaktadır.

SEKTÖREL TEŞVİK VERİLECEK

DP iktidarı, bölgesel teşviklendirmeden, sektörel teşviklendirmeye geçecektir. Hem tarımda hem sanayide, ilgili sektörde rakip ülkeler tespit edilecek ve ülkemizi o ülkeler yanında avantajlı kılacak politikalar izlenecektir.

Çevreye duyarlı organize sanayi bölgeleri desteklenecektir. AKP iktidarı organize sanayi bölgelerinin pek çok imkânını kısıtlamıştır. Organize Sanayi bölgeleri yeniden yatırım yapmakta avantajlı hâle getirilecektir. İhtisas OSB'leri konsepti geliştirilerek Malkara'da kurulmakta olan OSB hayvancılık ağırlıklı, Hayrabolu'da kurulmakta olan OSB tarım ağırlıklı İhtisas Organize Sanayi Bölgesine çevrilecektir. Bu bölgelerde yapılacak hayvancılık ve tarım yatırımları desteklenecek ve bölgedeki işsizliğe bağlı göç sorununu çözümleyecektir. Ergene havzasındaki çevre kirliliği sorunu ivedilikle ele alınarak sorunun kaynağı çözümlenecektir. Uygulanacak sektörel teşvik politikalarıyla ülkemizde duran yatırımlar yeniden ve hızla başlayacak, hem işsizlik hem de sınırlı büyüme sorunları çözümlenecektir. Bölgemizde çok ciddi istihdamı olan yağ, un, tekstil ve deri sektörleri özellikle desteklenecektir.

İstihdamın üzerindeki ağır vergi yükü makul seviyelere indirilerek, hem işçimizin ekonomik durumu düzeltilecek hem de kayıt dışı istihdamla, taşeronlaşma engellenecektir.

Turizmde çok büyük potansiyeli olan bu ilimiz, bu potansiyelinden yararlanamamaktadır. Ereğli'den Mürefte'ye kadar çok uzun ve güzel sahil şeridimize, tarihi eser zenginliğimize, Karadeniz'de Kastro'ya sahipken ve İstanbul gibi 15 milyonluk bir metropole çok yakınken aldığımız yabancı turist sayısı, yok denecek kadar azdır. Şehrimizde bir tane bile 5 yıldızlı otel yoktur.

Turizm teşviklerinin ve tahsislerinin uygulandığı Antalya ve Muğla gibi illerimizin turizmde aldıkları mesafe ortadır. Bölgemiz bu illerle karşılaştırıldığında, sezonun kısalığı açısından dezavantajlıyken, İstanbul'a yakınlık ve paket turizm açısından çok avantajlıdır. Tekirdağ, turizmde desteklenen bölgeler kapsamına alınacaktır.

Ayrıca, şu an İstanbul'da gelişmekte olan sağlık, turizm anlayışına çok daha uygun olan Tekirdağ, merkez hâline getirilecektir.

Tekirdağ konum olarak 470 milyon nüfusu olan Avrupa'ya en yakın şehirlerimizdendir. Avrupa hem yaşlıdır hem de her geçen gün daha da yaşlanmaktadır. Bu nüfusun çok büyük kısmı sağlık sigortası kapsamındadır ve sağlık harcamalarını sigorta şirketleri karşılamaktadır.

Avrupa'da tedavi masrafları yüksekken, ülkemizde çok düşüktür. Bu nedenle, İstanbul merkezli olarak sağlık turizmi gelişmektedir. İstanbul'daki nüfus yığılması vb. sebepler düşünüldüğünde, İstanbul'a yakın olan (hem karayolundan hem Çorlu Hava Limanı nedeniyle hava yolundan ulaşımı kolay olan) Tekirdağ'da sağlık turizm yatırımlarını başlatacak yatırım iklimi oluşturulabilir.

YENİ FAKÜLTELER KURULACAK

Bölgemizde de özelikle Malkara, Hayrabolu, Muratlı, Saray ve Şarköy'de yoğun işsizlik ve işsizliğe bağlı iç göç vardır. Özellikle bu ilçelerde yeni fakülteler kurulması hedeflenecektir. Hedefe ulaşılması bu ilçelerimizi ekonomik olarak rahatlatılacaktır.

AKP iktidarı, Türkiye'nin yönetimini terörist faaliyetlerin neredeyse bitirildiği bir dönemde devralmış ama beş yıllık çok önemli bir süreci değerlendirememiştir. Bugün ülkemizin her tarafından şehit cenazeleri kaldırılmaktadır.

Şehirlerimizde kapkaç, hırsızlık, tinerci çocuklar sorunları kriz boyutuna gelmiştir. Bu sorunları DP iktidarı çözecektir. Hem DP'nin hem de Mehmet Ağar'ın geçmişi, bunun teminatıdır."

İLÇE BAŞKANI ÇOLAKOĞLU ADAYLARIMIZA SAHİP ÇIKIN

Demokrat Parti İlçe Başkanı Ali Çolakoğlu, yarın yapılacak seçimler dolayısı ile vatandaşlara seslenerek, "Partimize, adaylarımıza sahip çıkın. Demokrat Parti bu ülkenin, milletin geleceğidir, yarınlarıdır. Çiftçimizin, esnafımızın, KOBİ'lerimizin, sanayicimizin umududur, yarınıdır.

Ben Demokrat Parti İlçe Başkanı olarak adaylarımıza sonuna kadar kefilim. Hepsi onurlu, namuslu ve Büyük Türkiye Sevdasına gönül vermiş, yürekli insanlardır. Çerkezköy halkından, seçmeninden oylarını şaha kalkan kırata vermelerini istiyorum. Kırata vurulacak her mühür, Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh geleceğine vurulmuş olacaktır" dedi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.