antalya escort
banner57

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İTİRAZLARI KARARA BAĞLADI

Haklarında 'Haksız menfaat sağlamak, kamuyu zarara uğratmak, yapım işlerini usulüne uygun olarak yaptırmamak, imar planına aykırı düzenlemeler yapmak, usulsüz kum malzemesi satmak, Belediye'yi zarara uğratmak vs.' nedeni ile Çerkezköy Kaymakamlığı İdare Kurulu tarafından 'Soruşturma izni' verilen Belediye Başkanı Faruk Korkmaz ve Meclis Üyelerinin Edirne Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz sonuçlanırken, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Korkmaz ve Meclis Üyelerinin 9 itirazını yerinde bularak, Kaymakamlığın verdiği 'Soruşturma iznini' kısmen iptal ederken, Belediye Başkanı Faruk Korkmaz'a ise 3 konuda verilen 'Soruşturma iznini' oy birliği ile kabul etti

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ  İTİRAZLARI KARARA BAĞLADI

Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği karar Meclis Üyelerine ve Başkan Korkmaz'a yeni ulaşırken, Başkan Korkmaz'ın başını yakan konular şunlar oldu:
HASTANE YERİ
1-'Belediye'ye ait ve üzerinde özel hastane yapılmak şartı ile Özel Optimed Güven Hastanesi'ne düşük bir bedelle satılan arsanın bu hastane sahibi tarafından sağlık tesisi yapılmadan başkasına satılması sonucu Belediye'nin zarara uğratılarak şahıslara haksız kazanç sağlandığı' iddiası.
KUM OCAĞI
2-Kocameşe Mevkii'ndeki  devlete ait kum ocağında, Kızılpınar ve Karaağaç beldelerinin doğalgaz boru hatlarının döşeyen yükleyiciye yetkisi olmamasına rağmen Belediye tarafından bila makbuz kum malzemesi satılarak kamunun zarara uğratıldığı iddiası.
KÜLTÜR SARAYI İNŞAATI
3-Belediye Kültür Sarayı inşaatının Encümen kararı doğrultusunda imzalanan ana sözleşmenin 6. maddesine ve ek sözleşmenin D maddesine aykırı hareket ederek görevi kötüye kullanmak.
MAHKEME NE DEDİ?
Edirne Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda itiraz konusu iddialar ile ilgili olarak soruşturma açılmasını gerektirir yeterli emarenin mevcut olduğu belirtilerek, "Anılan iddialar ile ilgili olarak usul ve yasaya uygun olarak verilen soruşturma izni verilmesine ilişkin Çerkezköy Kaymakamlığı'nın 10.07.2012 tarih ve 2012/20 sayılı kararına Faruk Korkmaz tarafından yapılan itirazın reddine, kararın bu kısmının onanmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.
Edirne Bölge İdare Mahkemesi Çerkezköy Kaymakamlığı İdare Kurulu'nun verdiği soruşturma iznine yapılan itirazları karara bağlandı. Karara itiraz eden Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Faruk Korkmaz ile 11 Meclis Üyesi'nin itirazını karara bağlayan Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nin kararında şu ifadeler yer aldı:
2-Kızılpınar Belediye Başkanı Faruk Korkmaz ve Meclis Üyeleri Meclis Üyeleri Ahmet Günay, Ramazan Çokbilir, Yavuz Kütük, Cevdet Öztürk, Nihat Malkoç, Nevzat Teker ve Ali Kaya Bektaş'ın Kızılpınar belde girişinde Opet Petrol'ün bitişiğindeki arsanın imar durumunun değiştirilmesi ve bu yerin alt kısmındaki yeşil alanın bahsi geçen arsanın bir kısmı ile yerinin değiştirilmesi suretiyle arsa sahibine haksız kazanç sağladıkları,
4-Kızılpınar Belediye Başkanı Faruk Korkmaz ve Meclis Üyeleri Meclis Üyeleri Ahmet Günay, Ramazan Çokbilir, Yavuz Kütük, Cevdet Öztürk, Nihat Malkoç, Nevzat Teker ve Ali Kaya Bektaş'ın Belediye Meclis Üyeleri Ramazan Çokbilir ile Nihat Turan tarafından imar planına aykırı olarak yapılan inşaatın kurtarılması amacıyla Karaca Sokak 739 adadaki parsellerin çekme mesafesinin 2011 Eylül ayında alınan Belediye Meclis kararı ile kaldırılarak görevlerini kötüye kullandıkları,
13-Kızılpınar Belediye Başkanı Faruk Korkmaz ve Meclis Üyeleri Ahmet Günay, Ramazan Çokbilir, Yavuz Kütük, Cevdet Öztürk, Nihat Malkoç, Nevzat Teker, Celal Yeşilyurt, Pir Murat Gök, Hüseyin Şenses, İbrahim Eren ve Ali Kaya Bektaş'ın arsa sahiplerinin haberi olmadan müteahhitler tarafından verilen dilekçelere istinaden imar planı tadilatı yapılarak müteahitlere haksız kazanç sağlayarak görevlerini kötüye kullandıkları iddiaları ile ilgili soruşturma izni verilmiş ise de;
YETERLİ EMARE YOK!
Belediye Başkanı ve diğer Meclis Üyelerinin 'Belediye meclisi' olarak imar mevzuatı yönünde aldığı kararlar, idari nitelikte tasarruf olup, her zaman mağdur olanlar tarafından idari yargıya götürülerek dava konusu edilebilirler. Olayda da mevzuata aykırı olarak alınan Meclis kararlarının dava konusu edilebileceği ve idari yargı denetimine açık olduğu ve bu nedenle soruşturma açılmasını gerektirir yeterli emarenin mevcut bulunmadığı anlaşıldığından usul ve yasaya uygun bulunmayan kısmen soruşturma izni verilmesine ilişkin Çerkezköy Kaymakamlığı'nın 10.0.2012 tarih ve 2012/20 sayılı kararına Faruk Korkmaz, Ahmet Günay, Ramazan Çokbilir, Yavuz Kütük, Cevdet Öztürk, Nihat Malkoç, Nevzat Teker, Celal Yeşilyurt, Pir Murat Gök, Hüseyin Şenses, İbrahim Eren ve Ali Kaya Bektaş tarafından yapılan itirazların 2, 4 ve 13. maddeler yönünden kabulüne, kararın kısmen bozulmasına, itiraz eden Faruk Korkmaz, Ahmet Günay, Ramazan Çokbilir, Yavuz Kütük, Cevdet Öztürk, Nihat Malkoç, Nevzat Teker, Celal Yeşilyurt, Pir Murat Gök, Hüseyin Şenses, İbrahim Eren ve Ali Kaya Bektaş hakkında SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE, kararın bu kısmının onanmasına, dosyanın Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na, kararın birer örneğinin Çerkezköy Kaymakamlığı'na itiraz eden Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Korkmaz, Ahmet Günay, Ramazan Çokbilir, Yavuz Kütük, Cevdet Öztürk, Nihat Malkoç, Nevzat Teker, Celal Yeşilyurt, Pir Murat Gök, Hüseyin Şenses, İbrahim Eren ve Ali Kaya Bektaş'a gönderilmesine, 4483 sayılı yasanın 9. maddesi uyarınca 10.10.2012 tarihinde oy birliği ile kesin karar verildi."
Yapılan ikinci bir itirazı da karara bağlayan Edirne Bölge İdare Mahkemesi verdiği kararda şu ifadelere yer verdi:
Dosyanın incelenmesinden, itiraza kanu karardaki başlık numaralarıyla belirtilen iddialar hakkında;
1-Kızılpınar Belediye Başkanı Faruk Korkmaz, Mali Hizmetler Müdürü Serpil Meriç ile Belediye Encümeni eski Üyeleri Nedim Bayko ve Hasan Öztürk'ün Belediye'ye ait arsaların kat karşılığı verilmesinde arsa değeri/daire oranının mütehatilerin menfeatine uygulanarak Belediye'nin zarara uğratıldığı,
5-Kızılpınar Belediye sınırları dışında bulunan Dallas Çiftliği diye adlandırılan iş yerine kanalizasyon hattı yaptırılmak suretiyle Belediye'nin zarara uğratıldığı,
6-Belediye'ye ait düğün salonu ve kültür merkezinin hangi şartlarda yaptırıldığının belli olmadığı, düğün salonunun çatı yapım işinin usulüne uygun yaptırılmadığı,
7-Beldenin değişik yerlerine yapılan harfiyat dökümlerinden elde edilmesi gereken paranın Belediye'ye girişinin yapılmadığı,
9-Belediye'ye ait halı sahanın hangi şartlarda işletildiğinin bilinmediği,
10-Belediye Kültür Merkezi'nin üstünde bulunan ve her biri 250 metrekare olan 5 katın Rehabilitasyon Merkezi açmak isteyen şahsa düşük bir bedelle kiralanmak üzere ihale işlemlerinin yapıldığı,
11-Belediye'nin 2011 yılı Faaliyet Raporu'na daha önce ret oyu veren 3 Meclis Üyesi'nin kendilerine sağlanan maddi kaynak karşılığında sonraki toplantıda kabul oyu kullanmalarının sağlandığı,
12-Nihat Turan ve Ramazan Çokbilir tarafından imara aykırı olarak yapılan binaya ilişkin itiraz ve şikayet dilekçesi veren Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eren'in dilekçesinin Meclis'te görüşülmemesi için kendisine baskı yapıldığı,
14(a)-Sağlık Ocağı'nın yanındaki toplu konutların yapım işini %15 Belediye hissesi karşılığında üstlenen müteahitlik firmasının konutları zamanında teslim etmememesinden dolayı uygulanması gereken cezanın tahsil edilmediği, Belediye Kültür Sarayı inşaatını üstlenen bu firma ile Belediye arasında firmanın inşaata daha önce başlamasına rağmen sonradan ek sözleşme düzenleyerek görevini kötüye kullandıkları,
YUKARDAKİ KONULAR İÇİN
YETERLİ EMARE YOK
1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 (a) maddelerinde belirtilen itiraz konusu iddialar ve bu iddialar ile ilgili olarak soruşturma açılmasını gerektirir yeterli emarenin mevcut bulunmadığı anlaşıldığından usul ve yasaya uygun olarak verilen kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin Çerkezköy Kaymakamlığı'nın 10.07.2012 tarih ve 2012/20 sayılı kararına Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazın REDDİNE, kararın bu kısmının ONANMASINA,
Kızılpınar Belediye Başkanı Faruk Korkmaz'ın;
HASTANE YERİ
3-Belediye'ye ait ve üzerinde özel hastane yapılmak şartı ile Özel Optimed Güven Hastanesi'ne düşük bir bedelle satılan arsanın bu hastane sahibi tarafından sağlık tesisi yapılmadan başkasına satılması sonucu Belediye'nin zarara uğratılarak şahıslara haksız kazanç sağladığı,
KUM OCAĞI
8-Kocameşe Mevkii'ndeki devlete ait kum ocağında Kızılpınar ve Karaağaç beldelerinin doğalgaz boru hatlarını döşeyen yükleniciye yetkisi olmadan Belediye tarafından bila makbuz kum malzemesi satarak kamuyu zarara uğratıldığı,
KÜLTÜR SARAYI
14 (b)- Belediye Kültür Sarayı inşaatının Encümen kararı doğrultusunda imzalanan ana sözleşmenin 6. maddesine ve ek sözleşmenin D maddesine aykırı hareket ederek görevini kötüye kullandığı
YETERLİ EMARELER MEVCUT
3, 8 ve 14 (b) maddelerinde belirtilen itiraz konusu iddialar ile ilgili olarak soruşturma açılmasını gerektirir yeterli emarenin mevcut bulunmadığı anlaşıldığından anılan iddialar ile ilgili olarak usul ve yasaya uygun olarak verilen soruşturma izni verilmesine ilişkin Çerkezköy Kaymakamlığı'nın 10.07.2012 tarih ve 2012/20 sayılı kararına Faruk Korkmaz tarafından yapılan itirazın REDDİNE, kararın bu kısmının ONANMASINA..."
Hatırlanacağı gibi Temmuz ayında Çerkezköy Kaymakamlığı İdare Kurulu tarafından haklarında 14 maddelik suç duyurusu bulunan Kızılpınar Belediye Başkanı Faruk Korkmaz ve Meclis Üyeleri hakkında inceleme yaptıktan sonra 6 olay ile ilgili soruşturma izni verilirken, 8 olay ile ilgili ise soruşturma izni verilmemişti. Bunun üzerine Başkan Korkmaz ve Meclis Üyeleri "Yürütmenin durdurulması' istemi ile Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz ederek. dava açmışlardı. Temmuz ayında Çerkezköy Kaymakamlığı şu konularda soruşturma izni vermişti:
KİME, NİÇİN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ?
'Belde girişinde Opet Petrol'ün bitişiğindeki arsanın imar durumunun değiştirilmesi ve bu yerin alt kısmındaki yeşil alanın bahsi geçen arsanın bir kısmı ile yerinin değiştirilmesi suretiyle arsa sahibine haksız menfeat sağlandığı  iddiası ile ilgili Nihat Malkoç hariç Başkan ve Meclis Üyelerine soruşturma izni veren Çerkezköy Kaymakamlığı ayrıca 'Belediye'ye ait ve üzerinde özel hastane yapılmak şartı ile Özel OPTİMED Güven Hastanesi'ne düşük bir bedelle satılan arsanın bu hastane sahibi tarafından sağlık tesisi yapılmadan başkasına satılması sonucu Belediye'nin zarara uğratılarak şahıslara haksız kazanç sağlandığı' iddiası ile ilgili Başkan Korkmaz'a, 'Belediye Meclis Üyeleri Ramazan Çokbilir ile Nihat Turan tarafından imar planına aykırı olarak yapılan inşaatın kurtarılması amacıyla Karaca Sokak 739 adadaki parsellerin çekme mesafesinin 2011 Eylül ayında alınan Belediye Meclis kararı ile kaldırıldığı' iddiası ile ilgili Başkan Korkmaz, Meclis Üyeleri Ahmet Günay, Ramazan Çokbilir, Yavuz Kütük, Cevdet Öztürk, Nihat Malkoç, Nevzat Teker ve Ali Kaya Bektaş'a, 'Kocameşe Mevkii'ndeki devlete ait kum ocağında Kızılpınar ve Karaağaç beldelerinin doğalgaz boru hatlarını döşeyen yükleniciye yetkisi olmadan Belediye tarafından bila makbuz kum malzemesi satarak kamunun zarara uğratıldığı' iddiası ile ilgili olarak Başkan Korkmaz'a, Arsa sahiplerinin haberi olmadan müteahitler tarafından verilen dilekçelere istinaden imar planı tadilatı yapılarak müteahitlere haksız kazanç sağlandığı, 'Belediye Başkanının evinin karşısındaki 8. Sokak'taki bina ile belde girişinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki lastik dükkanının bu usulsüzlüklerden bazıları olduğu' iddiası ile ilgili olarak Başkan Korkmaz ve tüm Meclis Üyelerine ve 'Sağlık Ocağı'nın yanındaki toplu konutların yapım işini %15 Belediye hissesi karşılığında üstlenen müteahitlik firmasının konutları zamanında teslim etmememesinden dolayı uygulanması gereken cezanın tahsil edilmediği, Belediye Kültür Sarayı inşaatını üstlenen bu firma ile Belediye arasında firmanın inşaata daha önce başlamasına rağmen sonradan ek sözleşme düzenlendiği' iddiası ile ilgili ise sadece Başkan Korkmaz'a soruşturma izni vermişti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
çorlu - 6 yıl önce
hepsinin hesabını versinler halkı kandırmak neymiş görsün faruk kormaz yetim hahhı yemek neymiş adelet cezasını versin