Kapaklı yılın ilk meclis toplantısını yaptı

Kapaklı Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Ocak ayı olağan toplantısının ilk oturumu Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin başkanlığında gerçekleştirildi.

Kapaklı yılın ilk meclis toplantısını yaptı
Tamer Avcılar
Tamer Avcılar
06 Ocak 2021 Çarşamba 11:13


Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk oturumda gündem maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Çetin, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.
“İNŞALLAH 2021 YILINDA BU HASTALIKTAN KURTULURUZ VE ESKİ GÜNLERİMİZE KAVUŞURUZ”
Toplantı öncesi bir konuşma yapan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, “2020 yılı tüm dünyada bir sürü sıkıntılarla yüzleştiğimiz bir yıl oldu. Sağlığın kıymetini bir kez daha anladığımız, maskesiz yaşamdan maskeli bir yaşama geçtiğimiz, alışkanlıkların değiştiği bir yıl oldu. Hepimizin bundan önemli bir ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Tüm sıkıntılara rağmen olumlu çalışmaları hayata geçirmeye gayret ettik. 2020 yılında Kovid-19 hastalığından hayatını kaybetmiş olan tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyorum. İnşallah 2021 yılında bu hastalıktan kurtuluruz ve eski günlerimize kavuşuruz.” dedi.
“HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”
Konuşmasını sürdüren Başkan Çetin, “Kapaklı Belediyesi olarak 2020 yılında hem salgınla mücadele ettik, hem de ilçemizdeki sağlık kurumlarına desteklerimizi sürdürdük. Personelimizin önemli bir kısmı Vefa Destek gruplarında çalıştı. İnşallah 2021 yılında daha önemli yatırımlarla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün 2020 yılını inceleyecek denetim komisyonu üyelerini seçeceğiz. 2020 yılında gerçekleşen gider bütçemiz 130 milyon olarak tamamlandı. Bu karşılık gelir bütçemiz yaklaşık 118 milyon lira oldu. Dolayısıyla gelir gider tablosundaki rakamlar bizleri üzecek bir noktada değil. Fuzuli masraflardan, fahiş fiyatlardan uzak bir yönetim anlayışını müdürlerimizden istirham etmiştim. Sağ olsunlar çabaları önümüzdeki verilerde bizleri memnun etti. 2021 yılında gider bütçesini 200 milyon olarak ön gördük. Eğer normalleşme gerçekleşirse, hedeflediğimiz projeleri hayata geçireceğimiz kaynakları elde edersek bu bütçeyi önemli ölçüde gerçekleştireceğiz. Kapaklı’nın eksiği çok. Bunları gerçekleştirmek bizim vazifemiz. Meclisle birlikte, belediye personelimizle birlikte inşallah hizmetlerimize devam edeceğiz.” dedi.
Açılış ve yoklama ile başlayan 2021 yılı Ocak ayı olağan toplantısının ilk oturumu saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam etti. Akabinde gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündeme 2 ek madde ilave edildi.
OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
Gündemin ilk iki maddesinde yer alan Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 16/12/2020 tarih E.18558 sayılı Cumhuriyet Mahallesi 451 ada 4 parselde bulunan 94,00 m² lik belediye hissesinin hissedarının kendi hissesine düşen 47,00 m² sinin satılması ve E.18559 sayılı Cumhuriyet Mahallesi 451 ada 4 parselde bulunan 94,00 m² lik Belediye hissesinin hissedarının kendi hissesine düşen 47,00 m² sinin satılması konuları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ
Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından sunulan 16.12.2020 tarih E.18562 sayılı Ardahan iline bağlı Çıldır Belediyesi ile Kapaklı Belediyesinin kardeş belediye olması konulu yazının görüşülmesini içeren gündemin üçüncü maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 21/12/2020 tarih 18784 sayılı yazısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca görev yapan Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarına 2021 yılında  ödenecek olan aylık ödeneğin  belirlenmesi konusunun görüşülmesini içeren gündemin dördüncü maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 21/12/2020 tarih 18785 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca Denetim Komisyonu toplantılarına belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenler ile kamu kurumu dışındaki diğer uzman kişilere 2021 yılında ödenecek olan günlük ödeme miktarının belirlenmesi hususunun görüşülmesini içeren gündemin beşinci maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 21/12/2020 tarih 18786 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde çalışan Zabıta Memurlarına 2021 yılında verilecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesini içeren gündemin altıncı maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Gündemin yedinci maddesini içeren Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 21/12/2020 tarih 18792 sayılı yazısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 2021 yılında ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusu oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 22.12.2020 tarih 18844 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan personelin aylık çalışma ücretlerinin belirlenmesi konusu içeren gündemin sekizinci maddesi de oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğü tarafından sunulan 28/12/2020 tarih E.19218 sayılı Kültür İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği konulu yazının görüşülmesini içeren gündemin dokuzuncu maddesi de oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Gündem Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 29/12/2020 tarih 19300 sayılı Dolu Kadro değişikliği konulu yazısının görüşülmesi ile devam etti. Söz konusu madde oy birliğiyle kabul edildi.
Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 29/12/2020 tarih E.19315 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü  Görev ve Çalışma Yönetmeliği konulu yazının görüşülmesini içeren gündemin on birinci maddesi de oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan   29/12/2020 tarih E.19328 sayılı yazısı ile Belediyemiz görev ve yetki alanı içerisinde bulunan amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmayacağı konusunu içeren gündemin on ikinci maddesi görüşülmek üzere oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ
2021 yılının ilk meclis toplantısı 13. Gündem maddesinin görüşülmesiyle devam etti. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 30.12.2020 tarih 19348 sayılı İlçemiz Karaağaç Mahallesi 294 ada ve 295 adalar arasında kalan Park, Yol ve otopark alanının plan değişikliği yapılarak Park, Yol ve Sosyal Tesis alanına dönüştürülmesi konusunun görüşülmesini içeren söz konusu madde oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 30.12.2020 tarih 19378 sayılı 02.06.2015 tarih 151 sayılı meclis kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli İlave Revizyon İmar Planına Plan Notu eklenmesi ile ilgili plan değişikliğinin görüşülmesini içeren gündemin on dördüncü maddesi oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 30/12/2020 tarih 19396 sayılı Dolu Kadro değişikliği konulu yazısının görüşülmesini içeren on beşinci gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.
Belediyemiz Temizlik işleri Müdürlüğü tarafından sunulan 30/12/2020 tarih E.19411 sayılı Kapaklı Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri  Müdürlüğü  Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konulu yazının görüşülmesini ve Belediyemiz Sıfır Atık  Müdürlüğü tarafından sunulan 30/12/2020 tarih E.19414 sayılı Kapaklı Belediye Başkanlığı Sıfır Atık  Müdürlüğü  Görev ve Çalışma Yönetmeliği konulu yazının görüşülmesini içeren on altı ve on yedinci maddeler oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.  
Belediyemiz Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan 31/12/2020 tarih E.19489 sayılı Kapaklı Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği konulu yazının görüşülmesini içeren on sekizinci gündem maddesi Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.
Gündemin on dokuzuncu ve yirminci maddelerini içeren Belediyemiz Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan 31/12/2020 tarih E.19490 sayılı Kapaklı Belediyesi Aşevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında  Yönetmek konulu yazının görüşülmesi ve Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü tarafından sunulan   31/12/2020 tarih E.19557 sayılı Kapaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri  Müdürlüğü  Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konulu yazının görüşülmesi maddeleri de oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİ BELLİ OLDU
Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü tarafından sunulan 31/12/2020 tarih E.19561 sayılı  Denetim  Komisyonu üyelerinin seçimi konulu yazının görüşülmesine geçildi. Denetim komisyonuna AK Parti Grubundan Özgür Cengiz, Naciye Topçu, Eray Güner, CHP Grubundan Muzaffer Yıldıran, Ender Dubaz seçildi.
Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü tarafından sunulan 31/12/2020 tarih E.19562 sayılı  2021 yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi konulu yazı görüşüldü. Ağustos ayının tatil edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Meclis toplantısı gündeme ilave edilen 2 ek maddenin görüşülmesiyle tamamlandı.
2. OTURUM PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK
Başkan Çetin, gündem maddelerinde alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, ikinci oturumun 7 Ocak Perşembe saat 14.00’da yapılacağını belirtti.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.