Kapaklı 2023 Yılı Ocak Ayı Meclisinin İlk Oturumu Yapıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın da katılarak yeni yıl temennisinde bulunduğu, Kapaklı Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı olağan toplantısının ilk oturumu Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Kapaklı 2023 Yılı Ocak Ayı Meclisinin İlk Oturumu Yapıldı
Tamer Avcılar
Tamer Avcılar
04 Ocak 2023 Çarşamba 10:43

Toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ikinci oturumun 6 Ocak Cuma günü saat 16.00’da yapılacağını ifade etti.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin yaptığı konuşmada, “Yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Hepinizin yeni yılını kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. 15 aylık görev süremiz kaldı. Bu sürede de Mevlam ilçemize ve bölgemize hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Ziyaretimize gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’a da hoş geldiniz diyorum.” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise yaptığı konuşmada yeni yıl temennisinde bulundu. Kapaklı’ya yapılan ve yapılacak projeler ile ilgili bilgi veren Başkan Albayrak, meclis toplantısında alınacak kararların hayırlı olmasını diledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın ayrılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu. Yoklamanın ardından gündem maddeleri okundu.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 14/12/2022 tarih 41263 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 2023 yılında ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunu içeren gündemin ilk maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 14/12/2022 tarih 41264 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesi uyarınca belediyemiz bünyesinde çalışan Zabıta Memurlarına 2023 yılında verilecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi konusunu içeren gündemin ikinci maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 14/12/2022 tarih 41265 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca görev yapan Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarına 2023 yılında ödenecek olan aylık ödeneğin belirlenmesi konusunu içeren gündemin üçüncü maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 14/12/2022 tarih 41266 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca Denetim Komisyonu toplantılarına belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenler ile kamu kurumu dışındaki diğer uzman kişilere 2023 yılında ödenecek olan günlük ödeme miktarının belirlenmesi hususunu içeren gündemin dördüncü maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 15.12.2022 tarih 41338 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışan personelin aylık çalışma ücretlerinin belirlenmesi konusunu içeren gündemin beşinci maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Yazı işleri Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2022 tarih 42020 sayılı Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi konulu yazının görüşülmesini içeren gündemin altıncı maddesi görüşüldü. Denetim Komisyonu üyeliğine Mustafa Sandıkçı, Ali Aras, Ziya Arslan, Erol Özkan ve Muzaffer Yıldıran seçildi.

Meclis toplantısı gündemin yedinci maddesini içeren Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2022 tarih 42021 sayılı 2023 yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi konulu yazının görüşülmesiyle devam etti. Ağustos ayı oy birliğiyle tatil ayı olarak belirlendi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.12.2022 tarih 42323 sayılı Pınarça Mahallesi 251 ada 8 Parsel, İnönü Mahallesi 940 ada 8 parsel, Bahçelievler Mahallesi 1069 ada 2 parsel ve Fatih Mahallesi 659 ada 5 parselde bulunan belediye hissesinin hissedarına satışı konulu yazısını içeren gündemin dokuzuncu maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 28.12.2022 tarih 42323 sayılı Belediyemiz görev ve yetki alanı içerisinde bulunan amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmayacağı konusunun görüşülmesiyle toplantı devam etti. Oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından sunulan 28/12/2022 tarih 42325 sayılı Kapaklı Belediyesi Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcıları Yönetmeliğinin görüşülmesini içeren gündemin onuncu maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 27/12/2022 tarih 42120 sayılı 3 Adet Dolu Kadro değişikliği yapılması konulu yazısının görüşülmesini içeren bir diğer gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 27/12/2022 tarih 42121 sayılı 1 Adet Boş Kadro değişikliği yapılması konulu yazısının görüşülmesini içeren bir diğer gündem maddesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Ocak ayı meclis toplantısının ilk oturumu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 27.12.2022 tarih 42122 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan 2 personelin aylık çalışma ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesiyle devam etti. Gündemin on üçüncü maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.12.2022 tarih 42447 sayılı Fatih Mahallesi 471 ada 23 parselde bulunan 88,29 m² belediye hissesinin hissedarına satışı konulu yazısını içeren bir sonraki gündem maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 30/12/2022 tarih 42521 sayılı Kapaklı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Kapsamında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu yazısının görüşülmesini içeren gündemin on beşinci maddesi oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 30/12/2022 tarih 42522 sayılı Karaağaç Arıtma Tesisi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kapsamında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu yazısının görüşülmesini içeren bir sonraki gündem maddesi oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 30/12/2022 tarih 42523 sayılı Çerkezköy 5. Etap (Pınarça) 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu yazısının görüşülmesini içeren gündem maddesi oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.

Gündemin on sekizinci maddesi olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 30/12/2022 tarih 42524 sayılı Karaağaç Sanayi Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kapsamında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu yazısının görüşülmesine geçildi. Söz konusu madde oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 30/12/2022 tarih 42525 sayılı Karaağaç Sanayi Alanı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu yazısının görüşülmesini içeren on dokuzuncu gündem maddesi oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 30/12/2022 tarih 42526 sayılı Çerkezköy 7. Etap (Yanıkağıl) 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu yazısının görüşülmesini içeren yirminci gündem maddesi oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 30/12/2022 tarih 42531 sayılı Karaağaç Depolama Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama Revizyon ve İlave İmar Planı Kapsamında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu yazısının görüşülmesini içeren gündemin son maddesi de oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ve ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından alınan kararların hayırlı olmasını temenni eden Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, 2. oturumun 6 Ocak Cuma günü 16.00’da yapılacağını ifade etti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.